Kosovo

Republik Kosovo – Tochtergesellschaft

KSI LLC

Miradi | Fushë Kosovë
Km 3 | Magjistralja Fushë Kosovë-Pejë
Kosovë/XK

Telefon: +3834458090

E-Mail: info@ksi-llc.eu
Internet: www.ksi-llc.eu

Kontakt:

Herr Bekim Gashi